BIP ZSO nr 3 w Szczecinie - Informacja z otwarcia ofert
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

ROK 2019

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm), zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się 16 grudnia 2019 r.

Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 55 w Szczecinie.

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm), zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach wraz z robotami towarzyszącymi na terenie boiska sportowego w ZSO Nr 3 przy ul. Orawska 1 w Szczecinie 70-131

ROK 2018

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Sukcesywne dostarczanie artykułów: mięsa, wędlin, drobiu i przetworów drobiowych na potrzeby stołówki szkolnej ZSO Nr 3 w Szczecinie

Wzór oświadczenia do pobrania <<>>Opublikował: Pawe Mrz
Publikacja dnia: 17.12.2019
Podpisał: Paweł Mróz
Dokument z dnia: 07.12.2018
Dokument oglądany razy: 773