bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

POLITYKA OCHRONY DANYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W SZCZECINIE

Polityka Ochrony Danych

Spis treści


1. Podstawowe definicje
2. Wprowadzenie
3. Obowiązki w zakresie danych osobowych
4. Ogólne wytyczne dla Personelu
5. Przetwarzanie danych osobowych w skrzynce e-mail
6. Zasady ochrony danych
7. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość przetwarzania
8. Cele zgodne z prawem
9. Minimalizacja danych
10. Profilowanie
11. Prawidłowość przetwarzanych danych
12. Archiwizacja / usuwanie
13. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
14. Naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych
15. Wnioski o dostęp do informacji
16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
17. Monitoring i wizerunek
18. Wykonywanie obowiązku informacyjnego
19. Struktura dokumentacjiOpublikował: Anna Leniec
Publikacja dnia: 25.06.2018
Podpisał: Anna Leniec
Dokument z dnia: 25.06.2018
Dokument oglądany razy: 372